intTypePromotion=1

Biên bản vụ việc

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.132
lượt xem
78
download

Biên bản vụ việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng - Biên bản vụ việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản vụ việc

  1. Mã hiệu: HC-20-BM04 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ Phiên bản: Ver 1.0 KHÁCH & NHÂN VIÊN RA VÀO CỔNG Ngày ban hành: 15/02/08 BIÊN BẢN VỤ VIỆC Hôm nay, hồi…… giờ ……. ngày ….. tháng ……năm …… Tại: …………………………………………………………………………………………………………. Chúng tôi gồm: Người lập biên bản: 1- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:………………………………... 2- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:………………………………... Người chứng kiến: Ông (bà): ………………………………………………. ……chức danh:…………………..……………. Số CMND:……………………….cấp ngày ……/……../…….. tại ………………………………………. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………...……………….… Người liên quan đến vụ việc: Ông (bà): ………………………………………………….…. chức danh:……………………………….. Số CMND:……………………….cấp ngày ……/……../…….. tại ………………………. ……………… Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………. ……………… ……………………………………………………………………………………………….……………... Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có): …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………
  2. Mã hiệu: HC-20-BM04 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ Phiên bản: Ver 1.0 KHÁCH & NHÂN VIÊN RA VÀO CỔNG Ngày ban hành: 15/02/08 Biên bản được lập thành ……. bản Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây: Người chứng kiến Người có liên quan Người lập biên bản (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2