Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
265
lượt xem
34
download

Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về biên bản xử lý khiếu nại, tố cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo

  1. Code : NS – 12 – BM04 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 1 of 1 Phone: Email: Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo V/v:.......................................................................................... Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm Tại........................................................................................................................... Chúng tôi gồm:........................................................................................................ 1, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 2, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 3, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 4, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . Để xác minh vụ việc :............................................................................................ ................................................................................................................................. làm việc với người khiếu nại, tố cáo. 1, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 2, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . Nội dung buổi làm việc. Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:.................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã đọc lại, mọi người cùng nghe thống nhất ký tên. Người được mời Người chủ trì Người lập biên bản (ký, ghi râ họ tên) (ký, ghi râ họ tên) (ký, ghi râ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản