Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
2
download

Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM 1 (Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ-UB ngày..../....../...... của Ủy ban nhân dân thành phố) 1. Các thông tin về công trình : - Công trình : ............................................................................................ - Địa điểm : ............................................................................................... Số :............................... Đường : ................................................... Phường : ....................... Quận : ..................................................... (Nhằm thửa số : ............ , tờ bản đồ thứ ......................................... ) - Giấy phép xây dựng số : .......... GPXD ngày : ...................... của ................ - Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số : .......... ngày : .... của : .......................................................................................... 2. Thành phần tham gia kiểm tra : - Chủ đầu tư : ........................................................................................... - Chủ dự án (nếu có) : ............................................................................... - Đơn vị thiết kế : ...................................................................................... - Đơn vị thi công : ..................................................................................... Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng (Cần ghi rõ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới và các công trình kế cận) Ngày Nội dung Các tiêu chí kiểm tra Đánh giá Phân tích kiểm tra kiểm tra theo họa đồ thiết kế sai lệch được duyệt Phù Không hợp phù hợp Ngày kiểm 1/ Định vị Các vị trí móng tra Lần 1 móng ........... Lộ giới (hẻm giới) Khoảng lùi công trình so với lộ giới Khoảng cách đến ranh đất, công trình kế cận 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số ____/2004/QĐ-UB ngày __/____/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Ngày kiểm 2/ Cao độ Cao độ nền tra Lần 2 nền .......... Hầm tự hoại 3/ Các Thoát nước công trình ngầm 3. Kết luận và kiến nghị : Kiểm tra lần 1 : .................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Kiểm tra lần 2 : .................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Chủ đầu tư Chủ dự án (nếu có) (Ký tên, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, ghi rõ họ và tên) - Lần 1:................................................ - Lần 1:............................................. - Lần 2:............................................... - Lần 2:............................................. Đại diện đơn vị thiết kế Đại diện đơn vị thi công (Ký tên, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, ghi rõ họ và tên) - Lần 1:................................................ - Lần 1:............................................. - Lần 2:............................................... - Lần 2:.............................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản