BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.249
lượt xem
169
download

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ

  1. NTNB ­ 02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa điểm , ngày...........tháng...........năm............ BIÊN BẢN SỐ................ BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH: GIAXAYDUNG - CHỦ ĐẦU TƯ: GIAXAYDUNG - NHÀ THẦU EPC: Tổ hợp nhà thầu EPC (Do ABC làm lãnh dạo tổ hợp) - NHÀ THẦU CUNG CẤP, CHẾ TẠO THIẾT BỊ: ……………………………………… 1. Thiết bị gia công chế tạo: ……………………….. Mã số thiết bị: …………………………………….. 2. Thành phần tham gia nghiệm thu của Nhà thầu: - Họ và tên............................ chức vụ: ………………… - Họ và tên............................ chức vụ: ………………….. - Họ và tên............................ chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp - Họ và tên............................ chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng ......... năm......... Kết thúc : .......... ngày.......... tháng......... năm.......... Tại: ....................................................... 4. Đánh giá công việc gia công chế tạo đã thực hiện: a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: …………………………………………………………………………………. b) Chất lượng gia công chế tạo: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu kỹ thuật) Kết quả nghiệm Bản vẽ thi công Phương pháp TT Nội dung nghiệm thu thu số kiểm tra Đạ t Không đạt 1 c) Các ý kiến khác: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 5. Kết luận: ...........................................................................................................................…. ................................................................................................................................ ĐẠI DIỆN NHÀ PHỤ TRÁCH THI KCS CÁN BỘ THI CÔNG THẦU CÔNG TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP
Đồng bộ tài khoản