BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
586
lượt xem
88
download

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT

  1. NTNB ­ 03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa điểm , ngày...........tháng...........năm............ BIÊN BẢN SỐ................ BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT CÔNG TRÌNH: GIAXAYDUNG - CHỦ ĐẦU TƯ: GIAXAYDUNG - NHÀ THẦU EPC: Tổ Hp tổng thầu EPC (Do ABC làm lãnh đạo tổ hợp) - NHÀ THẦU CUNG CẤP, CHẾ TẠO THIẾT BỊ: .…………………………………… 1. Cụm chi tiết tổ hợp: ………………………. Thuộc thiết bi: …………………. Mã số thiết bị: …………………………………………………………………. 2. Thành phần tham gia nghiệm thu của Nhà thầu: - Họ và tên............................ chức vụ: ……………………………….. - Họ và tên............................ chức vụ: ……………………………….. - Họ và tên............................ chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp - Họ và tên............................ chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng ......... năm......... Kết thúc : .......... ngày.......... tháng......... năm.......... Tại: ....................................................... 4. Đánh giá công việc tổ hợp cụm chi tiết đã thực hiện: a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: …………………………………………………………………………………. b) Chất lượng tổ hợp cụm chi tiết: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu kỹ thuật) TT Bản vẽ thi công Phương pháp Kết quả kiểm tra Nội dung nghiệm thu số kiểm tra Đạ t Không đạt 1 c) Các ý kiến khác: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 5. Kết luận: ................................................................................................................................ ĐẠI DIỆN NHÀ KCS PHỤ TRÁCH THI CÁN BỘ THI CÔNG THẦU CÔNG TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP
Đồng bộ tài khoản