intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

MẪU KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
133
lượt xem
5
download

MẪU KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN DÂN TỘC ------HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN NCKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày...... tháng..... năm 20...... KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…. (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…

 1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU Hà Nội, ngày...... tháng..... năm 20...... KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN NCKH KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NCKH ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NĂM…. (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Tên Đề tài/Dự án: ............................................................................................................................................................ Họ và tên thành viên Hội đồng và điểm đánh giá tương ứng Điểm TB của các thành viên HĐ Họ và tên Tổng số điểm Điểm giá trị KH Điểm giá trị ứng dụng Xếp loại Đề tài/Dự án (đánh dấu  vào ô tương ứng phù hợp): ● Đạt: Mức A:  Mức B:  Mức C:  ● Không đạt: Mức D:  Các thành viên Ban kiểm phiếu Trưởng Ban kiểm phiếu (Họ, tên và chữ ký của từng thành viên) (Họ, tên và chữ ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản