BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.913
lượt xem
260
download

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản giao tài sản xác nhận góp vốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 0 BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2008, hai bên gồm có: BÊN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần Địa chỉ : Điện thoại : Fax: Mã số thuế : Giấy Chứng nhận ĐKKD số: Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày ….. Đại diện : …. Chức vụ: Tổng Giám Đốc BÊN NHẬN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần … Địa chỉ :. Điện thoại : . Fax: . Mã số thuế : . Giấy Chứng nhận ĐKKD số: …. Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày … Đại diện :… Chức vụ: Giám Đốc Cùng tiến hành xác nhận số vốn góp tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau: Giá trị vốn góp : …… VND (Số tiền bằng chữ: …….) BÊN GÓP VỐN BÊN NHẬN GÓP VỐN TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC . .
Đồng bộ tài khoản