Biên bản xét kỷ luật lao động

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
548
lượt xem
90
download

Biên bản xét kỷ luật lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản xét kỷ luật lao động

  1. CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phòng ban: ....................... ====== o0o ====== Số: ..................................... Bắc Giang, ngày ...../ ...../ ......... BIÊN BẢN XÉT KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Hội đồng kỷ luật đơn vị: ................................................................................... gồm có: 1. Ông (Bà): ..................................................................................... Chủ tịch hội đồng. 2. Ông (Bà): .............................................................. Đại diện BCH Công đoàn đơn vị. 3. Ông (Bà): .............................................................. Đại diện cho Phòng ban .............. Họp xét kỷ luật Ông (Bà, Anh, Chị): .......................................................................... Sinh ngày: ......../ ......../ ................................................................................................ Quê quán: ..................................................................................................................... Trú quán: ...................................................................................................................... Nghề nghiệp: .............................................................................................................. Mức lương hiện hưởng: ....................... Mã số ngạch: ................ Hệ số: ................ đã vi phạm kỷ luật lao động .................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Hội đồng kỷ luật lao động Công ty nhất trí và đề nghị thi hành kỷ luật Ông (Bà, Anh, Chị): ......................................................... Bằng hình thức kỷ luật. Ủ Y VIÊN ỦY Ủ Y VIÊN ỦY CHỦ TỊCH (Trưởng bộ phận) (Đại diện BCH Công đoàn) (Hội đồng kỷ luật) Ý KIẾN CỦA ĐƯƠNG SỰ (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản