intTypePromotion=3

Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm quy định quản lý ký túc xá

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
318
lượt xem
40
download

Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm quy định quản lý ký túc xá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm quy định quản lý ký túc xá là biên bản giúp bạn biết cách trình bày cuộc họp về xử phạt sinh viên có hành vi vi phạm các nội quy, quy đinh của ký túc xá. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu để nắm rõ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm quy định quản lý ký túc xá

Chúng tôi xn chia sẽ một phần trích của Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm quy định quản lý ký túc xá dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN XỬ PHẠT

SINH VIÊN VI PHẠM QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ


Hôm nay vào lúc: …..… giờ …..….. phút, ngày …….... tháng ……. năm 201…....... Tại phòng ở: .............. nhà ............., Ký túc xá Trường ..............
Chúng tôi gồm có:

01/ Ông: ……………………………………… Chức vụ: ..........................................

02/ Ông: ……………………………………… Chức vụ: ..........................................

03/ Ông: …….................................................... Chức vụ: ..........................................

Tiến hành lập biên bản xử phạt các sinh viên có tên sau đây đã vi phạm Quy định quản lý Ký túc xá:

01/.................................................................... 05/................................................................

02/.................................................................... 06/...............................................................

03/.................................................................... 07/..............................................................

04/.................................................................... 08/..............................................................

Nội dung vi phạm:.......................................................................................................................

............................................................................................................................................…........

Hình thức xử lý: ..................................................................................................................….....

..........................................................................................................................…………..............

..........................................................................................................................………….............. 
Đà Nẵng, ngày……tháng……..năm 201......
Đại diện sinh viên vi phạm
Người lập biên bản

 

 

Ý kiến của Phòng CTSV

Để có được một mẫu biên bản định dạng chuẩn, mời các bạn đăng nhập và download Biên bản xử phạt sinh viên vi phạm quy định quản lý ký túc xá trên website TaiLieu.VN nhé.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản