intTypePromotion=1

Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2

Chia sẻ: Ngoisaonho Ngoisaonho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
152
lượt xem
30
download

Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2 sau đây giới thiệu tới các bạn về mục tiêu kiểm tra, hình thức và ma trận của đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 1 & 2

  1.    Kiểm tra 1 tiết  Đại Số 10 BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 10 GV: Nguyễn Thị Hương 1.Mục tiêu kiểm tra Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức của học sinh sau khi học xong chương I và II 2. Hình thức kiểm tra Kiểm tra tự luận Phân phối điểm:  10 điểm/5câu Tổng điểm toàn bài là 10 điểm. Thời gian làm bài 45 phút. 3.Ma trân đê kiêm tra ̣ ̀ ̉ Tên Chủ đề Vận dụng Nhận biết Thông hiểu (nội dung,  Cấp độ thấp Cấp độ cao chương) Tổng Nội dung 1: Biết cách viết  Hiểu cách  Tập Hợp được tập hợp  tính các  dưới dạng liệt  phép toán  kê trên tập hợp Số câu : 2 1 1 2 Số điểm: 4 2 2 4 Tỉ lệ 40% 20% 20% 40% Nội dung 2. Hiểu và lập  Vận dụng và  Vận dụng và  Hàm số bậc hai được bảng  xác định đths  tìm điều kiện  biến thiên  bậc hai khi  m để parabol  và vẽ đths  biết tọa độ  tiếp xúc với  bậc hai đỉnh. đường thẳng  d Số câu : 3 1 1 1 3 Số điểm: 4 3 2 1 6 Tỉ lệ 60% 30% 20% 10% 60% Tổng số câu 7 1 2 1 1 5 Tổng số điểm 10 1.5 4.5 2 2 10 Tỉ lệ 100% 15% 45% 20% 20% 100% 4. Đê kiêm tra ̀ ̉ Năm học 2015 – 2016
  2.    Kiểm tra 1 tiết  Đại Số 10 Trường THPT Vĩnh Phong        Đê kiêm tra đinh ky ̀ ̉ ̣ ̀ Lớp : 10....                    Môn : Toán 10 Ho va tên ̣ ̀  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Thời gian : 45 phut́ ̉ ( Không kê TG giao đê ) ̀ Điêm ̉ Lời phê cua giao viên ̉ ́ Đề : Câu 1: (4 điểm) Cho các tập hợp  A = { x �ᄁ −3 �� x 2} B = { x �ᄁ −1 �� x 5} a) Liệt kê các phần tử của tập hợp A và tập hợp B. b) Tính  A �B, A �B, A \ B, B \ A Câu 2  ( 5 điểm ):  Cho hàm số bậc hai  y = 2 x 2 + bx + c a) Với  b = −4, c = 4 . Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. b) Xác định hàm số trên biết rằng đồ thị của nó có đỉnh  I (−1; −2) x2 Câu 3  ( 1 điểm ) Cho parabol  ( P) : y = − + x  và đường thẳng  (d ) : y = mx + 1 . Tìm m để  4 (d) tiếp xúc (P) _____Hết____ Năm học 2015 – 2016
  3.    Kiểm tra 1 tiết  Đại Số 10 HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN Năm học 2015 – 2016
  4. Câu Đáp án Điểm    Kiểm tra 1 tiết  Đại Số 10 A = { −3, −2, −1, 0,1, 2}   1.0 a B = { 0,1, 2,3, 4,5} 1.0   A �B = { −3, −2, −1, 0,1, 2,3, 4,5} 0.5 1 A �B = { 0,1, 2} 0.5 b A \ B = { −3, −2, −1} 0.5 B \ A = { 3, 4,5} 0.5 Với  b = −4, c = 4 , ta được hàm số  y = 2 x 2 − 4 x + 4 0.25 TXĐ: D= R 0.25 Đỉnh   I ( 1; 2 ) 0.25 Trục đối xứng:  x 1 0.25 Bảng biến thiên 0.5 x                        1                               +                                                     + y                                 2                    2 a Đồ thị hàm số  y = 2 x 2 − 4 x + 4  là 1 đường parabol có đỉnh  I ( 1; 2 )   giảm trên  ;1  tăng trên  1; Bảng giá trị x ­1 0 1 2 3 0.5 y 10 4 2 4 10 Vẽ đồ thị hàm số    Năm học 2015 – 2016 1.0
  5.    Kiểm tra 1 tiết  Đại Số 10 Năm học 2015 – 2016
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2