Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "BẢN GIAO NHẬN LỆNH THU, QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ. "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

584
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bản giao nhận lệnh thu quyết định cưỡng chế (Liên 2: Giao bên nhận) theo Mẫu BGN/02-3L

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢN GIAO NHẬN LỆNH THU, QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ. "

  1. Mẫu BGN/02-3L ……………………..(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...........................(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BGN ...........ngày tháng năm BẢN GIAO NHẬN LỆNH THU, QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ. (Liên 2: Giao bên nhận) Hôm nay, vào lúc............ giờ, ngày.......tháng.....năm..................................................... tại......................................................................................................(3) Chúng tôi gồm: 1. ..................................(4)............................ Chức vụ:................................................ Nơi công tác................................................................................................................. 2. .....................(5)........................Chức vụ:..................................................................... Nơi công tác ...................................................................................................... Tiến hành lập bản giao nhận (6)................................số........ngày........tháng.....năm.....của (7)...................................................v ề việc yêu cầu........................(8) trích nộp (hoặc khấu trừ) số tiền thuế, tiền phạt là:................................đồng đối với (9)......................................................... Địa chỉ..............................................................MST.......................................................... Số tài khoản (10)........................................................Số dư:.................................................... Số tài khoản (10)............................................Số dư:................................................................. để nộp vào ngân sách Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận b ản giao nhận này,.....................................................(11) không thực hiện việc chuyển số tiền thuế, tiền phạt nêu trên thì bản giao nhận này đồng thời là biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và ................................(12) sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số .............ngày.......tháng.........năm 2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Trường hợp tài khoản của (13)................................không có số dư hoặc số dư nhỏ hơn số tiền thuế, tiền phạt thì ngay sau khi tài khoản này có số dư ......................................(14) phải trích nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế, tiền phạt còn thiếu trước khi thực hiện những lệnh chuyển tiền khác. Bản giao nhận được đọc cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên. Bản giao nhận (liên 2) được giao cho ........................................(15)./. /doc/tailieu/files/source/20090718/tuongvan/mau_bgn_tt41_6164.doc
  2. Người nhận Người giao (ký, ghi rõ họ, tên) (ký, ghi rõ họ, tên) Hướng dẫn ghi bản giao nhận: Bản giao nhận có 3 liên: Liên 1 (báo soát), liên 2 (giao bên nhận), liên 3 (lưu), dùng khi giao nhận Lệnh thu, quyết định trích nộp ngân sách với cá nhân, tổ chức chi trả lương, chi trả thu nhập và các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng khác. - (1,2): Ghi tên cơ quan của người lập bản giao nhận. - (3): Ghi nơi lập bản giao nhận. - (4): Họ, tên người giao Lệnh thu hoặc quyết định trích nộp ngân sách. - (5): Họ, tên người nhận Lệnh thu hoặc quyết định trích nộp ngân sách. - (6): Ghi tên văn bản giao nhận. - (7): Tên cơ quan ra lệnh thu hoặc quyết định. - (8,11,112,14, 15): Tên cá nhân, tổ chức được giao lệnh thu hoặc quyết định - (9,13): Ghi tên đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. - (10): Ghi số tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế. Trường hợp đối tượng không có tài khoản thì gạch bỏ. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2