Biểu mẫu " Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
7
download

Biểu mẫu " Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… BẢN TÍNH GIÁ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Địa chỉ nhà : ............................................................................................. Tên người mua :........................................................................................ 1. Hiện trạng nhà ở : - Loại nhà :…………………….(nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng) - Cấp, hạng nhà :............................................................................... - Nền, sàn : ....................................................................................... - Tường :........................................................................................... - Mái : ............................................................................................... - Diện tích sử dụng :……..m2 + Trong đó : Diện tích ở : ......................... m2 Diện tích phụ :...................... m2 Diện tích đất ở :.................... m2 2. Giá bán nhà ở : a/ Giá nhà ở : Giá bán nhà ở = giá trị còn lại của nhà ở x Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng. (Bằng số) :........................................................................................... b/ Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng : Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng = (ghi rõ số liệu theo công thức tính) ........................................................................................................... (Bằng số) :........................................................................................... Giá bán nhà ở = (a + b):....................................................................... (Ghi bằng chữ) : ................................................................................... Có kèm theo biên bản ngày……………..về xác định giá trị còn lại của nhà ở. DUYỆT UBND CÁN BỘ ĐD HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN Tính giá Bán nhà ở Bên bán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản