Biểu mẫu " Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
168
lượt xem
12
download

Biểu mẫu " Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí"

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số F02-3H Đơn vị :........ BẢNG ĐỐI CHIẾU HẠN MỨC KINH PHÍ Tháng :.......….. Nguồn kinh phí :.......... Chương :.......................Loại............................Khoản.......................... Mục HMKP được phân Số kinh phí kỳ HMKP được sử HMKP rút ở kho Số nộp khôi HMKP thực HMKP còn dư phối trong kỳ trước chuyển dụng trong kỳ bạc trong kỳ phục HMKP nhận cuối kỳ sang Lập, ngày … tháng … năm … Xác nhận của kho bạc Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản