BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
911
lượt xem
72
download

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ đăng ký BHXH- BHYT bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ Đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc "

  1. Số HS: 101/……………………../THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký BHXH - BHYT bắt buộc 1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân):………………………………………………… Mã đơn vị: ……………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I. Hồ sơ yêu cầu 1. Phiếu đăng ký tham gia BHXH (01 bản) 2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc QĐ thành lập (01bản) 3. Bản sao quyết định xếp hạng doanh nhiệp (01 bản, nếu có) 4. Giấy đăng ký sử dụng lao động, đã đăng ký với cơ quan lao động (01bản chính) 5. Thang bảng lương, đã đăng ký với cơ quan lao động (01bản sao) 6. Danh sách LĐ tham gia BHXH-BHYT (Mẫu 2a-TBH, 02 bản) 7. HĐLĐ hoặc Quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển….(01 bản bản chính / người) II. Đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép, hồ sơ bổ sung: 1. Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho NLĐ theo quy định (01 bản) 2. Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của NLĐ từ ngày thành lập (Mỗi tháng 01 bản) III Nếu có lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc: 1. Giấy xác nhận tham gia BHXH ở nơi khác (NLĐ làm việc ở nhiều đơn vị, 01 bản/ người) 2. Bản photo thẻ hưu trí (01 bản/người nếu đang nghỉ hưu) IV. Đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, bổ sung 1. Thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH tham gia trước đó (01 bản) 2. File dữ liệu: Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ngày kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản