intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Giải quyết chế độ Tử tuất. "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
269
lượt xem
24
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Giải quyết chế độ Tử tuất. "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ Tử tuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Giải quyết chế độ Tử tuất. "

  1. Số HS: 607/………………/CĐBHXH-TUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ Tử tuất. 1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhn):…………………………………………………… ….M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax: ………………… 3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động). STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Sổ BHXH. (01 quyển) 2. Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố người lao động đã chết. (03 bản) 3. Nếu chết do TNLĐ, BNN (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu) thì bổ sung biên bản điều tra TNLĐ, bệnh án điều trị BNN. (03 bản) 4. Tờ khai hoàn cảnh gia đình theo mẫu 09-HSB. (03bản) 5. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi thân nhân của người LĐ khi còn sống phải nuôi dưỡng cư trú . (03bản) 6. Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con còn đi học từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. (02 bản) 7. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân người chết từ 81% trở lên. (03 bản) 8. Hồ sơ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bộ, nếu có) 1. NLĐ đang tham gia BHXH, đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH chết: hồ sơ gồm các mục 1,2,3,4. Trường hợp có thân nhân đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng theo quy định, ngoài hồ sơ nêu trên cần bổ sung thêm các mục: hoặc 5, hoặc/và 6 hoặc/và 7. 2. Người hưởng lương hưu hoặc đang hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động trên 61% chết: hồ sơ gồm các mục 2,4, 8 (nếu có). Trường hợp có thân nhân đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng theo quy định, ngoài hồ sơ nêu trên cần bổ sung thêm các mục: hoặc 5, hoặc/và 6 hoặc/và 7. Ngày nhận kết quả:.……../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngy……../……./ 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2