intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
608
lượt xem
33
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn theo mẫu số: 01-2/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN "

  1. Mẫu số: 01-2/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN Kèm theo Văn bản đề nghị hoàn phí số................ ngày .................. Cá nhân/Tổ chức đề nghị hoàn phí: ……………….........…………………. ………… Mã số thuế: …………………………………............ ………………………………….. Tờ khai hải quan Số lượng Mức phí Loại xăng Tiền phí đề xăng dầu xăng dầu STT dầu xuất nghị hoàn Số Ngày xuất khẩu đã trả khẩu (đồng) (lít) (đồng/lít) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) 1 A1 2 A2 .... ..... Cộng .............., ngày ......... tháng....... năm ............ TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN PHÍ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2