BIỂU MẪU"BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV"

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
327
lượt xem
129
download

BIỂU MẪU"BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIỂU MẪU"BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU"BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV"

  1. Công Ty BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV BM 24 HCTC - BM24 Năm: 200 Họ và Tên CNV: Ngày, tháng, năm sinh: Mã số: Lần Lý do nghỉ Hình thức Nghỉ từ đến hết Số Tổng số Ghi chú nghỉ Có Không ngày ngày nghỉ thứ Ô F T R Ro phép phép Giờ ngày tháng Giờ ngày tháng nghỉ cộng dồn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Công ty, ngày tháng năm 200 . . Nhân viên lập bảng. Trưởng Phòng HCTC. Nơi nhận: - Lưu HCTC
Đồng bộ tài khoản