Biểu mẫu: "Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
905
lượt xem
120
download

Biểu mẫu: "Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B10-H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ"

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B10 ­ H BÁO CÁO MUA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá  Đơn  Số  Giá  Tiền mua Phí mua được  Giá hạch toán  dự trữ xuất bán vị  lượng trần hưởng ( Giá vốn ) tính  ( Theo định mức) Đơn  Thành tiền Đơn  Thành tiền Đơn  Thành tiền giá giá giá 1 2 3 4 5 6 7 = 4x6 8 9=4x8 10 11=7+9 I. Thóc Thóc 203 ­Phát sinh trong kỳ ­Luỹ kế từ đầu năm ... II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự  trữ khác ­ ­ Tổng cộng Ghi chú : Cột 2 ghi theo từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ. Trong từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ ghi số phát sinh trong kỳ và luỹ kế từ  đầu năm.
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản