Biểu mẫu "Báo cáo tình hình và kết quả học tập"

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.154
lượt xem
67
download

Biểu mẫu "Báo cáo tình hình và kết quả học tập"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Báo cáo tình hình và kết quả học tập"

  1. CÔNG TY EUROWINDOWN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ───────── Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ───────────────── BÁO CÁO Tình hình và kết quả học tập Kính gửi: ...................................................................... ...................................................................... Họ và tên: ............................................................................................................................. Ngày và nơi sinh: ................................................................................................................. Quê quán: ............................................................................................................................. Nơi công tác tại : .................................................................................................. Nơi đến công tác (học tập) : (Ghi rõ tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel; Fax; Email) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Thời gian đi công tác (học tập): ........................................................................................... Kinh phí: .............................................................................................................................. Nội dung (các công việc đã làm): ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
  2. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ: 1. Về tư tưởng: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 2. Về chuyên môn: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 3. Về quan hệ bạn bè, công việc: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................., ngày ........ tháng ...... năm .......... Người báo cáo (Ký và ghi rõ họ tên) Gửi kèm: - Các văn bản hợp tác (nếu có); - Xác nhận của ĐSQ hoặc cơ quan đại diện;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản