Biểu mẫu"Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
309
lượt xem
59
download

Biểu mẫu"Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng"

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm :……………. Phòng ban :.................................................................... STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Số hiệu  Năm sử  Tỷ lệ  Số năm  Nguyên giá Hao mòn  Hao mòn  Giá trị còn  TSCĐ dụng khấu  sử dụng năm nay luỹ kế lại hao (%) Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản