BIỂU MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
5
download

BIỂU MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN GIAO ĐẤT Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn……………………………… .............................................................................................................................. (*)......................................................................................................................... 1. Tên tổ chức xin giao đất:.......................................................................................... .......................................................................................................................................... 2. Văn bản thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:............................. .......................................................................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................. 4. Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................... ..................................................................Điện thoại:.................................................... 5. Địa điểm khu đất xin giao:....................................................................................... 6. Diện tích (m2):........................................................................................................... 7. Mục đích sử dụng (năm, nếu có thời hạn):............................................................. 8. Mục đích sử dụng:.................................................................................................... .......................................................................................................................................... 9. Phương thức trả tiền (nếu có):................................................................................ 10. Cam kết: - Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn (nếu có); - Các cam kết khác (nếu có):...................................................................................... .......................................................................................................................................... Đại diện tổ chức xin giao đất (Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu) * Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.
Đồng bộ tài khoản