Biểu mẫu " Đơn xin học lại"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
3.209
lượt xem
107
download

Biểu mẫu " Đơn xin học lại"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin học lại"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi:………………………………………………….. Tôi tên:...........................................................Mã số sinh viên:................... Ngày sinh:...................Hiện đang học lớp (ngành):.................................... Khóa:...........................Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại trường.................. ………….. Hộ khẩu thường trú:.................................................................................. Trong năm học ...................................Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học ....................................................................học kỳ. Vì lý do............................................và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: .............................../…..ngày….tháng……năm …… Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học. Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu. …, ngày ….. tháng …..năm 200 Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) Xác nhận của địa phương (về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương) Ý kiến của khoa
Đồng bộ tài khoản