Đơn xin học lại

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.254
lượt xem
47
download

Đơn xin học lại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn xin học lại', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin học lại

  1. (Mẫu 7c) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------oOo--------------- ĐƠN XIN HỌC LẠI *** Kính gởi : Ban giám hiệu Trường Đại học cần Thơ Tôi tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên :. . . . . . . . . . . . . . Ngày sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hiện đang học lớp (ngành) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . . . . . . . . . . . . Hệ đào tạo Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường Đại học Cần Thơ. Hộ khẩu thường trú :. . ....................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . Trong năm học: 200 - 200 tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học . . . . . . học kỳ vì lý do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và đã được Ban Giám hiệu đồng ý theo quyết định số :. . . . . . . . . ./ĐHCT.GV ngày . . . . . . . tháng . . . . . năm. . . . . . . Nay đã hết thời gian xin tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu. . . . . . . . ., ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . . . . . Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) * Ý kiến của khoa Ghi chú: Đơn này áp dụng cho trường hợp SV tạm nghỉ xin học lại.
Đồng bộ tài khoản