BIỂU MẪU GIÁ DỰ THẦU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
498
lượt xem
36
download

BIỂU MẪU GIÁ DỰ THẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu giá dự thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU GIÁ DỰ THẦU

  1. BIỂU MẪU GIÁ DỰ THẦU Biểu 1: Tổng hợp giá dự thầu: STT Hạng mục, nội dung công việc Khối Thành Đơn vị Đơn tính lượng giá tiền Đo đạc lập bản đồ địa chính 1 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận 2 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính Xây dựng cơ sở dữ liệu địa 3 chính ........... Tổng (1+2+3....) Tổng cộng (bằng chữ): ................................................................
  2. Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) Biểu 2: Chi tiết và giá của từng hoạt động: STT Hoạt động Khối Thành Đơn vị Đơn giá tính lượng tiền Đo đạc lập bản đồ địa chính 1 1.1 … … Đăng ký, cấp giấy chứng 2 nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính
  3. 2.1 … … Xây dựng cơ sở dữ liệu địa 3 chính 3.1 … … … Tổng cộng Tổng cộng (bằng chữ): ................................................................ Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) Ghi chú:
  4. - Cột [2] về Nội dung công việc: ghi theo các nội dung công việc như bảng tiên lượng mời thầu. - Cột [3] về Khối lượng: ghi theo đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu. Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có trong Bảng tiên lượng mời thầu hoặc khác với Bảng tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm khối lượng) thì nhà thầu lập riêng thành 1 bảng, không điền chung vào biểu này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản