Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
190
lượt xem
13
download

Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh"

  1. Mẫu MG­7   Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...              CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Phòng đăng ký kinh doanh                           Độc Lập ­ Tự Do ­ Hạnh Phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH Số: .................................................    1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................   2. Địa chỉ chi nhánh ............................................................................................... Điện thoại:................................ Fax:................... Email:……………………………………. 3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: ...................................... ................... ...............................................................................................................................   4. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ...................................................... Nam/Nữ Sinh ngày  ...... ..../ ........../ ................ Dân tộc: ............... Quốc tịch:..................... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....................... .... .... .... .... .... ........ .... Ngày cấp: ........./ .........../ ............   Nơi cấp: ................... .... .... .... .... .... .... .... . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .... ....................................................................... Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................... Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh ........................................ ..........................    5. Hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa) : .................................................. Giấy chứng nhận ĐKKD số: .........................Do: .........................................  Cấp ngày: ............................................... ................................................ Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................. Điện thoại: ...............................Fax: .........................................................   ......., ngày ... ........tháng .............năm ........  Trưởng phòng đăng ký kinh doanh  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)    (tiếp theo mẫu MG­7)    CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...)     Tên chi nhánh: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:    Số  Số; Ngày,  Ngày, tháng,     Phòng ĐKKD TT tháng, năm  năm chứng nhận  Nội dung đăng  (ký, đóng dấu và  thông báo  đăng ký thay đổi ký thay đổi  ghi rõ họ tên) thay đổi của  doanh nghiệp                                       
  2.                                                            

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản