Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu "Giấy nhận lưu giữ di chúc"

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

466
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biễu mẫu "Giấy nhận lưu giữ di chúc" tại phòng công chứng được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Giấy nhận lưu giữ di chúc"

  1. Mẫu số 34-CC/TK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC Hôm nay, ngày .... tháng ... năm .........(bằng chữ: .............................…….) Tại Phòng Công chứng số .......... thành phố Hồ Chớ Minh, theo yêu cầu của: Ông(bà): ........................................................................................ Sinh ngày: ......./......./........... Chứng minh nhân dân số: .................cấp ngày ....../....../...... tại ................... Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ......................................................................................………………………… Tôi, công chứng viên Phòng Công chứng số .....thành phố Hồ Chớ Minh nhận lưu giữ di chúc do ông(bà) ....................................... lập ngày ...../...../........... Tôi đã niêm phong bản di chúc này trước mặt người lập di chúc. Theo yêu cầu của người lập di chúc, khi cần thiết, công chứng viên báo tin cho những người có liên quan sau đây:(ghi họ tên, địa chỉ của những người có liên quan) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Giấy nhận lưu giữ di chúc này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người lập di chúc ...... bản chính; Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số công chứng ..…......, quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD. Người lập di chúc Công chứng viên (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 1 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2