Biểu mẫu"Phiếu trả lương"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.272
lượt xem
97
download

Biểu mẫu"Phiếu trả lương"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về phiếu trả lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Phiếu trả lương"

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ PHIẾU TRẢ LƯƠNG Tháng :..........Năm :................ Phòng ban :.................................................................................................. Mã nhân viên :............................................................................................. Tên nhân viên :............................................................................................ Thu nhập :.................................................................................................... Khấu trừ :..................................................................................................... Thực nhận :.................................................................................................. Các khoản thu nhập: Lương cơ bản Số tiền ... Cộng : Các khoản khấu trừ Lương cơ bản Số tiền ... Cộng : Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản