Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH giải quyết khiếu nại "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1.244
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại Mẫu số: 01/KNTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH giải quyết khiếu nại "

  1. Mẫu số: 01/KNTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ....................................... .............., ngày ......... tháng....... năm ............ QUYẾT ĐỊNH V/v: Giải quyết khiếu nại của .................................................................. CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ.............................................................................................................. - Xét Đơn khiếu nại đề ngày .................... của ................................................. Từ kết quả kiểm tra vụ việc khiếu nại cho thấy: Nội dung vụ việc khiếu nại: Tóm tắt nội dung và diễn biến vụ việc khiếu nại (lưu ý ghi rõ thời điểm và nội dung đơn khiếu nại, các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có). Kết quả .............................................kiểm tra, xác định: Ghi rõ nhận định của người giải quyết khiếu nại về nội dung vụ việc và các căn cứ pháp lý để đưa ra nhận định đó. Từ các căn cứ trên QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. (Ghi quyết định của người ra quyết định giải quyết khiếu nại, cụ thể: công nhận toàn bộ, công nhận một phần hoặc không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại; giữ nguyên, sửa một phần hoặc huỷ bỏ quyết định hành chính bị
  2. khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, xác định nghĩa vụ thuế của người khiếu nại.....) Điều 2. (Ghi trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng các yêu cầu nêu tại Điều 1). Điều 3. (Ghi cụ thể những cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định và hiệu lực của Quyết định). Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu VT, Bộ phận thanh tra. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2