Biểu mẫu " Sổ ghi giảm tài sản cố định"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
317
lượt xem
84
download

Biểu mẫu " Sổ ghi giảm tài sản cố định"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ ghi giảm tài sản cố định"

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... ST Chứng từ Tên, đặc điểm,  Nước  Năm  Năm  Số hiệu  Giá trị  T ký hiệu TSCĐ sản  sản  sử  TSCĐ ghi  Số Ngày xuất xuất dụng giảm Loại :  Cộng loại : Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ  Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản