Biểu mẫu " Sổ theo dõi hạn mức kinh phí"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
221
lượt xem
20
download

Biểu mẫu " Sổ theo dõi hạn mức kinh phí"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi hạn mức kinh phí"

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S42  ­H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Nguồn kinh phí :……………….……………. Chương :……………Loại……………Khoản………………... Từ ngày :...................Đến ngày :........................ Kinh phí được phân phối Kinh phí đã  Số chi đề nghị  Kinh phí nhận quyết toán Ngà Số CT Diễn giải Chưa sử dụng  y  chuyển kỳ sau 1 2 3 4 5 6 7 Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2
Đồng bộ tài khoản