Biểu mẫu " Sổ theo dõi nguồn kinh phí"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
386
lượt xem
47
download

Biểu mẫu " Sổ theo dõi nguồn kinh phí"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi nguồn kinh phí"

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S41  ­H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI NGUỒN KINH PHÍ Nguồn kinh phí :……………….............................. Chương :……………Loại……………Khoản………………... Từ ngày :...................Đến ngày :........................ HMKP  Số kinh phí  HMKP  HMKP rút  Số nộp  HMKP  HMKP  được phân  kỳ trước  được sử  ở kho bạc  khôi phục  thực nhận còn dư  Ngà Số  Diễn giải phối trong  chuyển  dụng  trong kỳ HMKP cuối kỳ y  CT kỳ sang trong kỳ 1 2 3 4 5 6 7 Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
  2. 2 (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản