Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO áp dụng miễn giảm hiệp định đối tượng cư trú việt nam "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

142
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo Áp dụng miễn, giảm theo Hiệp định giữa Việt Nam và ................ đối với cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Namtheo Mẫu số: 01- 1B/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "THÔNG BÁO áp dụng miễn giảm hiệp định đối tượng cư trú việt nam "

  1. Mẫu số: 01- 1B/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm theo Hiệp định giữa Việt Nam và ................ đối với cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam 1. Đối tượng được miễn, giảm thuế theo Hiệp định: ị 1.1 Tên đầy đủ:......................................................................................................................... Hộ chiếu Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp............................................. 1.2 Địa chỉ thường trứ tại Việt Nam: ................................................................................... ……………………………………………………………………………………………. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. Địa chỉ trên là: 1.3 Tên và Địa chỉ nơi làm việc (hoặc học tập, nghiên cứu) tại Việt Nam: ............................................................................................................................................ Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.4 Mã số thuế tại Việt Nam: ...................................................................................... Nếu không có nêu lí do: 1.5 Thời gian dự kiến ở tại Viẹt Nam 1.6 Quốc tịch:. Nước ký kết ế Nước khác ớ………… 1.7 Địa chỉ tại Nước ký kết: ……............................................................................................... Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. Địa chỉ trên là: Nơi làm việcệ Nơi thường trú Khác K Nêu rõ: .............. 1.8 Mã số thuế tại Nước ký kết........................................................... Nếu không có nêu lí do: 2. Đại diện được uỷ quyền: ề 2.1 Tên đầ y đủ:.......................................................................................................................... CMND Hộ chiếu ế Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư Khác nếu rõ ế Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... 2.2 Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số Fax:............................... E-mail:........................................... 2.3 Mã số thuế:...................................................................................................... Nếu không có nêu lí do: 2.4 Giấy uỷ quyền số ngày
  2. 2.5. Tư cách pháp lý Pháp nhân Cá nhân hành nghề độc lập ậ Liên danh không tạo pháp nhân ạ Khác(Nêu rõ:...............................) K 3. Đối tượng chi trả thu nhập: (Trường hợp nhiều đối tượng chi trả thu nhập, đề nghị làm bảng kê kèm theo đơn với đầy đủ các thông tin dưới đây) 3.1. Tên đầy đủ:......................................................................................................................... CMND C Hộ chiếu ế Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư Khác nếu rõ ế Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... 3.2. Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số Fax:...............................E- mail:.............................................. 3.3. Mã số thuế:............................................................................................................ Nếu không có nêu lí do: 3.4. Tư cách pháp lý Pháp nhân Cá nhân hành nghề độc lập ậ Liên danh không tạo pháp nhân ạ Khác(Nêu rõ:..............................) 4. Nội dung miễn, giảm thuế: 4.1. Loại và tổng số thu nhập ước tính thông báo miễn, giảm thuế 4.1.1. Thu nhập từ phục vụ Chính phủ a. Tiền lương b. Tiền hưu 4.1.2. Thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề a. Học bổng b. Làm thêm 4.1.3. Thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu a. Giảng dạy b. Nghiên cứu 4.2. Thời gian phát sinh thu nhập: ...................................................................... 4.3. Số thuế đề nghị miễn, giảm: ……............................... 5. Thông tin về giao dịch phát sinh thu nhập liên quan đến áp dụng Hiệp định: 5.1. Giải trình tóm tắt về giao dịch: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5.2. Giải trình khác 5.3. Tài liệu gửi kèm: i)Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú; ư ii) Tài liệu chứng minh tính chất khoản thu nhập nêu trên; ậ iii) tài liệu khác nếu có. ế Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này./. 2
  3. ..................., ngày.........tháng .........năm …..... NGƯỜI THÔNG BÁO Ký, ghi rõ họ tên tên, đóng dấu (nếu có) Ghi chú: 1. Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp. 2. Trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định, bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành, đồng thời bên được uỷ quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin kể cả phần 1 của Thông báo này. 3
  4. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2