Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

363
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số: 02/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt"

  1. Mẫu số: 02/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Số: …….............…. ............, ngày..........tháng ........năm ...... V/v: Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Kính gửi: ..................................................................................................... Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo Công văn số ………….. ngày ……….. của cơ quan thuế………………., Cơ quan thuế ………….. thông báo: Hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không đầy đủ thủ tục theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây: ....................................................................................................................... Đề nghị cơ quan thuế ....................... hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật và gửi về cơ quan thuế....................... trước ngày.................................... Cơ quan thuế........... thông báo để cơ quan thuế............ được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu VT;....
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2