intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu"Thông báo tạm nhừng hoạt động của doanh nghiệp"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

483
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về việc thông báo tạm nhừng hoạt động của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Thông báo tạm nhừng hoạt động của doanh nghiệp"

  1. Tên doanh nghiệp.... CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số: ...................... NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................................. .................................................................................................................................... Giấy chứng nhận ĐKKD số: .............................................Do: ................................................. ............................................... ............................................... Cấp ngày: ................................. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................... ….. Điện thoại: ........................................................ Fax:………………………………….. Email:.................................................... ………………………………………………… Website:..................................................................................................................... Ngành, nghề kinh doanh ............................................................................................................ ……………… ................................................................................................................................... Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau: Thời gian tạm ngừng: ................................................................................................................................... . Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày..............tháng................năm ............................ ..................... Thời điểm kết thúc: ngày..............tháng................năm ................................. ..................... Lý do tạm ngừng: ................................................................................................................................... .... ...................................................................................................................................... Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này. ......, ngày .......tháng.......năm ..... Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2