Biểu mẫu " Thống kê xuất kho"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
839
lượt xem
100
download

Biểu mẫu " Thống kê xuất kho"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thống kê xuất kho"

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ THỐNG KÊ XUẤT KHO THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG Từ ngày:.......…..Đến ngày:...................... Phòng ban:............................................................................................... Chứng từ Diễn giải Đơ Số lượng Đơn giá Thành  n vị tiền Số Ngày Mã vật tư:......................Tên vật tư:...................................... Cộng Tổng số Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản