Biểu mẫu " Thực hiện đầu tư theo dự án"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
184
lượt xem
35
download

Biểu mẫu " Thực hiện đầu tư theo dự án"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Thực hiện đầu tư theo dự án"

  1. Cơ quan cấp trên:…. Mẫu số F03A­CĐT Đơn vị chủ đầu tư:… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC   Ban quản lý dự án:… ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Quý…..năm….. Thực hiện đầu tư trong  Luỹ kế thực hiện đầu tư  Luỹ kế thực hiện đầu tư  quý báo cáo từ đầu năm đến cuối  từ khởi công đến cuối  quý báo cáo quý báo cáo Dự  Kế  Xâ Thiế Chi  Cộn Xâ Thiế Chi  Cộn Xâ Thiế Chi  Cộ Tên dự án, công  toá hoạc y  t bị phí  g y  t bị phí  g y  t bị phí  ng trình  n h  lắp khá lắp khá lắp  khác hạng mục công  năm c c trình A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.Dự án ­Công trình +HMCT ­Công trình +HMCT ­Chi phí khác  chưa tính cho  từng đối tượng  đầu tư 2.Dự án ­Công trình +HMCT ­Công trình +HMCT ­Chi phí khác  chưa tính cho  từng đối tượng  đầu tư 3.Dự án ­… Tổng cộng  (1+2+3+ …)
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản