intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
492
lượt xem
82
download

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thuế khoán (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) theo Mẫu số: 01/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ KHOÁN "

  1. Mẫu số: 01/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) [01] Kỳ tính thuế: ................... [02] Người nộp thuế :.................................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................................ [04] Địa chỉ: .................................................................................................................. [05] Quận/huyện: ........................... [06] Tỉnh/Thành phố: ............................................ [07] Điện thoại: ............................ [08] Fax: .................... [09] Email: ........................ [10] Ngành nghề kinh doanh chính: .............................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Doanh thu trung Dự kiến doanh Chỉ tiêu bình 1 tháng của thu trung bình 1 năm trước tháng năm nay 1. Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB: - 2. Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT: - 3. Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT: - Loại chịu thuế suất 5%: + - Loại chịu thuế suất 10%: + ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên Ghi chú: - Trong mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2