intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu "Tờ khai xin việc"

Chia sẻ: Luu Thanh Dzung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

329
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "Tờ khai xin việc"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Tờ khai xin việc"

  1.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TỜ KHAI XIN VIỆC THÔNG TIN CHUNG MS: ......... Họ và tên:  Nam Nữ Ngày sinh: / / Nơi sinh: Dân tộc: Tôn giáo: Chiều cao: (cm) Cân nặng: (kg) Tel (NR): Tel (khác): Mobil: Email: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Địa chỉ liên hệ hiện tại: CMND số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Tình trạng hôn nhân:  Chưa có vợ/chồng  Đã có vợ/chồng  Chưa có con  Có con…….tuổi Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con). Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan vợ/chồng Họ và tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp, nơi làm việc Điện thoại Anh/chị biết thông tin tuyển dụng qua:  Báo chí  Qua Internet  Người quen trong công ty  Khác Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): CÔNG VIỆC MONG MUỐN Vị trí: Ngày có thể bắt đầu: Mức lương mong muốn(VNĐ):
  2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 2. Cao đẳng, Đại học: Tên trường, Thành Từ Năm Đến Năm Chuyên Loại hình Xếp phố, Quốc gia tháng tháng ngành đào tạo loại 3. Sau đại học: Tên trường, Từ Năm Đến Năm Chuyên Loại hình Xếp loại Thành phố, Quốc gia tháng tháng ngành đào tạo 4. Khả năng sử dụng ngoại ngữ : Nghe Nói Viết Dịch Ngoạ Tố Khá TB Yế Tố Khá TB Yế Tố Khá TB Yế Tố Khá TB Yế t u t u t u t u 5. Khả năng về tin học : Mức độ thành thạo Thành Bình Yếu t Khả năng sử dụng các phần h Bằng cấp, chứng chỉ mềm ư ờ n g
  3. 6. Chứng chỉ, bằng khác (chứng chỉ hay bằng): Tên cơ sở đào tạo Từ Đến Chuyên Bằng Xếp ngày/tháng/năm ngày/tháng/năm n cấp, loại g chứng chỉ à n h QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Khen Thời gian Chức danh Mức Lý do thôi Mô tả công việc thưởng/ (tại đó) lương việc kỷ luật Từ ngày .…./…../ ….. đến ngày .…/ …../…… Từ ngày …./.…./…..đến ngày ……/……./…..… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/…./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/ …./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/ …./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/ …./…… Từ ngày …./…./ ….. đến ngày …/
  4. …./…… TÓM TẮT CÁC PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT Hãy tóm tắt các phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích luỹ được qua quá trình làm việc hay các kinh nghiệm khác (nếu có): ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... SỨC KHOẺ Có hạn chế nào về sức khoẻ/thể lực gây khó khăn cho việc thực hiện công việc đang xin vào không?: Có Không Nếu có xin nêu chi tiết:……………………………………………………………………. …… ………………………………….………………………………………………......................... ….………………………………………………………………………………………………. ….………………………………………………………………………………………………. ………………………….................................. NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT
  5. Họ và tên: Quan hệ: Địa chỉ: Điện thoại: Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của Công ty và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác cần trong quá trình Công ty ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, đã từng học hoặc những người trả lời trong quá trình thẩm tra thông tin liên quan tới Tờ khai này của tôi. Hà Nội, ngày tháng năm 2009 NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2