Tờ khai xin việc

Chia sẻ: Daohongvan Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
241
lượt xem
67
download

Tờ khai xin việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai xin việc

  1. VIỆN MÁY TÍNH www.vienmaytinh.org QĐ.08 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ---------------------- TỜ KHAI KHI XIN VIỆC THÔNG TIN CHUNG MS:……. …. Họ và Tờn: ...............................................................................  Nam nữ Ngày sinh: ......./ ......./ ......... Nơi sinh: Dân tộc: Tôn giáo: Chiều cao: Cân nặng: ................................... ......................... ......................... ............................ ....(cm) ................................... (kg) Tel (NR): Tel (khác): Mobil: Email: Quê quán: .................................................................................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................. ........................................ Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................................................................ CMND số: Ngày cấp: ....../ ....../ .......... Nơi cấp: ................................................................. Tình trạng hôn nhân:  Chưa có vợ/chồng  Đã có vợ/ chồng  Chưa có con  Đã có con Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con): Họ và tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp, nơi làm việc Điện thoại Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan vợ/ chồng (nếu có): .......................................................... ................................................ Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua:  Báo chí  Qua Internet  Người quen trong Cty  Khác Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): .......................................................... .............................................................................. CÔNG VIỆC MONG MUỐN Vị trớ: Ngày cú thể bắt đầu: Mức lương mong muốn: Anh/Chị đã từng xin việc tại VIỆN MÁY TÍNH ?  Chưa  Rồi Nếu rồi thỡ Anh/Chị đó xin vào vị trớ gì và khi nào? ................................................................................................................... Anh/Chị mong muốn Viện mang đến điều gì cho Anh/chị ngoài mức lương Anh/chị yêu cầu ? ................................................................................................................................................................................................. ...... 178 Hoàng văn Thụ, P.9 Q. Phú Nhuận TP.HCM, Việt Nam ĐT: 08 3844 2008 page 1
  2. VIỆN MÁY TÍNH www.vienmaytinh.org QĐ.08 Quá trình đào tạo 1. Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác (Trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề) (nếu không học Cao đẳng, Đại học) Tên trường, Thành phố, Quốc gia Từ năm đến năm Chuyên ngành Loại hình Xếp loại tháng tháng đầo tạo 2. Cao đẳng, Đại học: Tên trường, Thành phố, Quốc gia Từ năm đến năm Chuyên ngành Loại hình Xếp loại tháng tháng đầo tạo 3. Đó đi Du Học hoặc Du Lịch: Tên trường, Thành phố, Quốc gia Từ năm đến năm Chuyên ngành Loại hình Xếp loại tháng tháng đầo tạo 4. Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Nghe Nói Viết Dịch Ngoại ngữ Tốt Khá TB Yế Tốt Khá TB Yế Tốt Khá TB Yế Tốt Khá TB Yế u u u u 178 Hoàng văn Thụ, P.9 Q. Phú Nhuận TP.HCM, Việt Nam ĐT: 08 3844 2008 page 2
  3. VIỆN MÁY TÍNH www.vienmaytinh.org QĐ.08 5. Khả năng về tin học: Mức độ thành thạo Khả năng sử dụng các phần mềm Thành  Bình  Yếu Bằng cấp, chứng chỉ 6. Chứng chỉ, bằng khỏc (chứng chỉ hay bằng): Tên cơ sở đào tạo Từ Đến ngày/tháng/ Chuyên ngành Bằng cấp, Xếp loại ngày/tháng/năm năm chứng chỉ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Công ty/Địa  Khên chỉ/Người phụ  Thời gian Chức Mức Lý do thụi thưởng/ trách trực  Mụ tả cụng việc tiếp/điện  danh lương việc kỷ luật thoại (nêu có) Từ ngày ...../.... ./ ...... đến ngày ..../..... /........ Từ ngày ...../.... ./ ...... đến ngày ..../..... /........ Từ ngày ...../.... ./ ...... đến ngày ..../..... /........ Từ ngày ...../.... ./ ...... đến ngày ..../..... /........ Từ ngày ...../.... ./ ...... đến ngày ..../..... /........ TÓM TẮT CÁC PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT 178 Hoàng văn Thụ, P.9 Q. Phú Nhuận TP.HCM, Việt Nam ĐT: 08 3844 2008 page 3
  4. VIỆN MÁY TÍNH www.vienmaytinh.org QĐ.08 Hóy túm tắt cỏc phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích luỹ được qua quá trỡnh làm việc hay cỏc kinh nghiệm khỏc (nếu cú): ......................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... SỨC KHOẺ Anh/Chị có hạn chế nào về sức khoẻ/thể lực gây khó khăn cho việc thực hiện công việc đang xin vào không?: CóKhông Nếu cú xin nờu chi tiết:........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Anh/Chị đã từng có tiền án, tiền sự, nghiện hút, ma tuý, cờ bạc không?  Có  Không Nêu cụ thể nếu có: ............................................................................................................................................................. NGUỒN THẨM TRA Anh/Chị hóy nờu tờn và địa chỉ của 02 người không phải là người trong gia đỡnh, họ cú thể cung cấp thụng tin về Anh/Chị cho chỳng tụi. 1. Họ và tờn: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Quan hệ: Biết Anh/Chị được mấy năm? 2. Họ và tờn: Nghề nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Quan hệ: Biết Anh/Chị được mấy năm? NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT Họ và tờn: Quan hệ: Địa chỉ: Điện thoại: Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại VIỆN, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của VIỆN và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trỡnh làm việc, sức khoẻ hoặc cỏc vấn đề liên quan khác cần trong quá trỡnh VIỆN ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mỡnh đó từng làm việc, đó từng học hoặc những người trả lời trong quá trỡnh thẩm tra thụng tin liờn quan tới Tờ khai này của tụi. * Hồ sơ sẽ không được hoàn lại. TP. Hồ Chớ Minh, ngày ..... thỏng ...... năm 2008 NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI (Ký, ghi rừ họ tờn) 178 Hoàng văn Thụ, P.9 Q. Phú Nhuận TP.HCM, Việt Nam ĐT: 08 3844 2008 page 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản