BM.TTTT.01 - Bản khai đăng ký xin cấp phép hoạt động báo chí

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

BM.TTTT.01 - Bản khai đăng ký xin cấp phép hoạt động báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tttt.01 - bản khai đăng ký xin cấp phép hoạt động báo chí', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TTTT.01 - Bản khai đăng ký xin cấp phép hoạt động báo chí

  1. Tên cơ quan chủ quản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên cơ quan báo chí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế, ngày.........tháng..........năm...... BẢN KHAI ĐĂNG KÝ XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ 1. Tên cơ quan chủ quản xin phép hoạt động báo chí: 2. Tên báo, tạp chí (hoặc tên cơ quan báo chí): 3. Tôn chỉ, mục đích: 4. Đối tượng phục vụ: 5. Phạm vi phát hành chủ yếu: 6. Thể thức xuất bản: Ấn phẩm chính: Ấn phẩm phụ: - Ngôn ngữ thể hiện: - Kỳ hạn xuất bản: - Khuôn khổ: - Số trang: - Số lượng: 7. Nơi in: 8. Phương thức phát hành: 9. Trụ sở tòa soạn: Điện thoại: Fax: Email: 10. Tổ chức nhân sự: - Tổng biên chế: - Biên tập, phóng viên: - Tổng biên tập: 11. Nguồn kinh phí: - Nơi cấp: Xin cam đoan thực hiện đúng Luật Báo chí, các quy định pháp luật liên quan và những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Hồ sơ kèm theo: - Tờ trình về hoạt động báo chí; - Đề án hoạt động báo chí; - Bảng tổng hợp DS đội ngũ PV, BTV ;
  2. - DS cán bộ phụ trách các phòng ban nghiệp vụ; - Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo chí.
Đồng bộ tài khoản