Biểu mẫu " Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
362
lượt xem
50
download

Biểu mẫu " Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài"

  1. Mẫu 1.10 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Tên đề tài: ……………………………………………………………………………..…. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Mã số: ………………………………………………………………………………….… Chủ nhiệm đề tài: ………………………………………. Tel: ………………………..… E-mail: …………………………………………………………………………………… Cơ quan chủ trì đề tài : Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện : ……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………… 1. Mục tiêu:……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 2. Nội dung chính:……………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 3. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế-xã hội): ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản