Biểu mẫu:"Tổng hợp bán hàng theo khách hàng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
664
lượt xem
73
download

Biểu mẫu:"Tổng hợp bán hàng theo khách hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu:"Tổng hợp bán hàng theo khách hàng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu:"Tổng hợp bán hàng theo khách hàng"

  1. TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày.................Đến ngày............... Mã khách hàng Tên khách hàng Doanh thu Trả lại/ Giảm  Thuế trong  Doanh  Giá vốn Lãi gộp Tỷ lệ lãi  giá doanh thu thu thuần gộp (%) Cộng
Đồng bộ tài khoản