Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
21
download

Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày.................Đến ngày............... Mã khách hàng Tên khách hàng Doanh thu Trả lại/ Giảm giá Thuế trong doanh thu Doanh thu thuần Giá vốn Lãi gộp Tỷ lệ lãi gộp (%) Cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

  1. TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày.................Đến ngày............... Mã khách hàng Tên khách hàng Doanh thu Trả lại/ Giảm Thuế trong Doanh Giá vốn Lãi gộp Tỷ lệ lãi giá doanh thu thu thuần gộp (%) Cộng
Đồng bộ tài khoản