Biểu mẫu " Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
212
lượt xem
37
download

Biểu mẫu " Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng"

  1. TỔNG HỢP MUA HÀNG THEO MẶT HÀNG Từ ngày.................Đến ngày............... Mã hàng Tên hàng Số lượng mua Thành tiền Số lượng trả lại Giá trị trả lại Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản