Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

980
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt theo mẫu số: 02/NOPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT "

  1. Mẫu số: 02/NOPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày..........tháng ........năm ...... VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….………………. - Tên người nộp thuế: ……………………………………. ……………………… - Mã số thuế: …………………………………………………………………….. - Địa chỉ: …………………………………………………….…………………… - Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail: …………………… - Ngành nghề kinh doanh chính là: ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau: 1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: …………………….. đồng Trong đó: - Tiền thuế: ……………… đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế) - Tiền phạt: ……………… đồng. 2. Lý do đề nghị gia hạn: …………………………………………………………………………………… 3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày ………………. đến ngày ……………… 4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt: …………………………………………………………………………………… 5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao) (1) …….…….. (2) ……….….. … NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  2. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2