intTypePromotion=1

BM.TBXH.06. - Bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
219
lượt xem
6
download

BM.TBXH.06. - Bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.06. - bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.06. - Bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)

  1. Mẫu số 01 Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty: Tên công ty:..................................................... TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG CÔNG TY Số Chỉ tiêu Đơn vị Năm Năm TT tính Giá trị hoặc Điể Giá trị Điể số lượng m hoặc số m lượng I Độ phức tạp quản lý 1 Vốn 2 Doanh thu và thu nhập khác 3 Đầu mối quản lý 4 Trình độ công nghệ sản xuất 5 Lao động II Hiệu quả sản xuất, kinh doanh 1 Nộp ngân sách nhà nước 2 Lợi nhuận thực hiện 3 Tỷ suất lợi nhuận/vốn Điểm cộng Điểm trừ Tổng cộng Ghi chú:- Các chỉ tiêu tài chính có báo cáo tài chính kèm theo - Chỉ tiêu lao động kèm theo biểu tổng hợp lao động theo mẫu số 3 - Chỉ tiêu đầu mối quản lý kèm theo biểu tổng hợp theo mẫu số 4 Người lập biểu ......, ngày..... tháng..... năm..... (Ký và ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2