BM.TBXH.06. - Bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
6
download

BM.TBXH.06. - Bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.06. - bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.06. - Bảng tính điểm (xếp hạng công ty, doanh nghiệp)

  1. Mẫu số 01 Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty: Tên công ty:..................................................... TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG CÔNG TY Số Chỉ tiêu Đơn vị Năm Năm TT tính Giá trị hoặc Điể Giá trị Điể số lượng m hoặc số m lượng I Độ phức tạp quản lý 1 Vốn 2 Doanh thu và thu nhập khác 3 Đầu mối quản lý 4 Trình độ công nghệ sản xuất 5 Lao động II Hiệu quả sản xuất, kinh doanh 1 Nộp ngân sách nhà nước 2 Lợi nhuận thực hiện 3 Tỷ suất lợi nhuận/vốn Điểm cộng Điểm trừ Tổng cộng Ghi chú:- Các chỉ tiêu tài chính có báo cáo tài chính kèm theo - Chỉ tiêu lao động kèm theo biểu tổng hợp lao động theo mẫu số 3 - Chỉ tiêu đầu mối quản lý kèm theo biểu tổng hợp theo mẫu số 4 Người lập biểu ......, ngày..... tháng..... năm..... (Ký và ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản