intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.TNMT.05 - Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

236
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 01b/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TNMT.05 - Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

  1. Mẫu số 01b/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................................................... Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)...................... 1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: ........................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................... ...................................................................................................................................... Số sổ hộ khẩu: .........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 3. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................., Điện thoại: ............ 4. Địa điểm khu đất xin thuê: ........................................................................................ 5. Diện tích xin thuê 2 (m ): ............................................................................................. 6. Thời hạ n thuê đấ t (năm): ........................................................................................... 7. Để sử dụng vào mục đích: ......................................................................................... 8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn. ..., ngày ... tháng ... năm... Người xin thuê đất (Ký và ghi rõ họ, tên) XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)... *  Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.
  2. 1. Về nhu cầu của người xin thuê đất: ......................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:............................................................................ ....................................................................................................................................... ..., ngày ... tháng ... năm... TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) * Ghi chú cach ghi (Không cân in ra phân nay): ́ ̀ ̀ ̀ (1) Ghi rõ tên xa, phương, trị trân nơi có đât. ̃ ́ ́ (2) Ghi rõ tên huyên hoăc “thanh phố Huê”, nơi có đât. ̣ ̣ ̀ ́ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2