intTypePromotion=1

BM.TTTT.02 - Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo chí

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
165
lượt xem
9
download

BM.TTTT.02 - Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tttt.02 - sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo chí', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TTTT.02 - Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo chí

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 3x4 SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CHÍ (dành cho Tổng biên tập, phó Tổng biên tập) Tên cơ quan báo chí:.............................................................................. - Họ và tên khai sinh: .......................................................................................... + Họ và tên thường dùng:.................................................................................... + Các bút danh:.................................................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................... - Quê quán:........................................................................................................... - Nơi ở hiện nay:.................................................................................................. - Thành phần: Gia đình......................................Bản thân.................................... - Dân tộc:..........................................................Quốc tịch.................................... - Tôn giáo:............................................................................................................ - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam.................................................................. - Trình độ: + Văn hóa:............................................................................................................ + Trình độ chuyên môn (ghi tên trường và ngành đào tạo): .............................................................................................................................. + Chính trị:........................................................................................................... + Ngoại ngữ:......................................................................................................... - Ngày và nơi vào ngành báo chí:......................................................................... - Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ): .............................................................................................................................. - Chức danh báo chí được đề nghị bổ nhiệm: .............................................................................................................................. I/ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (ghi rõ thời kỳ học trường, lớp văn hóa, chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. II/ TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  2. (ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. III/ TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ (ghi rõ thời kỳ làm việc, chức danh ở cơ quan báo chí nào) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. IV/ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (hình thức cao nhất) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. V/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật. Huế, ngày tháng năm ............ Người khai ký tên Xác nhận của cơ quan chủ quản .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Huế, ngày tháng năm Thủ trưởng cơ quan chủ quản (ký tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2