intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.XD.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

156
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.01 - tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.XD.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở

  1. Cơ quan trình: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...................... ..........., ngày . . . . tháng . . . . năm. . . . ... TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ Dự án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; - Các căn cứ khác có liên quan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... (Cơ quan trình) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  với các nội dung sau: - Loại và cấp công trình ...................................................... - Thuộc dự án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Dự kiến tổng mức đầu tư dự án ............................................. - Chủ đầu tư . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Địa điểm xây dựng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. - Diện tích sử dụng đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Nhà thầu lập thiết kế cơ sở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu . . . . . . . . . . . . . . .. - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở gồm: 1- Bản sao văn bản số. . . . . . . . . . . . . . . . ngày. . . . . . . . . . . . . . . . của. . . . . . . . . . . . . . ......................................... về chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 2- Thuyết minh dự án (bản chính). 3- Thuyết minh thiết kế (bản chính). 4- Các bản vẽ thiết kế (bản chính). 5- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (bản sao). 6- Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan (bản sao). 7- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển (bản sao). 8- Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng (bản sao). 9- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế (bản sao). (Cơ quan trình) ..................................... trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi nhận: Đại diện cơ quan trình - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - - - Lưu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2