intTypePromotion=1

BM.XD.08 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
14
download

BM.XD.08 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.08 - đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.XD.08 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế 1. Tên chủ đầu tư: . . . . . . . ............ .......... ............ .......... .......... . - Người đại diện . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: ....... ..... - Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Phường (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thành phố (huyện): .......... .... Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: .......... ........ .... . 2. Là chủ đầu tư công trình: . . . . . . . . ................ ............... ............. . Số nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường: ........ ................ ............ Phường (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quận (huyện): . . . . . . . . ............... . Tỉnh Thừa Thiên Huế 3. Đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số: ........ .......... ..... ... ngày . . . . tháng. . . . . .năm . . . . . .. 4. Lý do đề nghị gia hạn: ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ..........., ngày . . . . tháng . . . . năm. . . . ... Đính kèm: Người làm đơn Giấy phép xây dựng (bản chính) (ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2